Izvajamo kompleksne preglede podvodnih in nadvodnih delov obal, pomolov, vezov, dokov, hidroelektrarn in ostalih hidrotehničnih objektov.

Izvajamo zahtevne podvodne sanacije in gradnje, sanacije bazenov, jeklenih konstrukcij, konstrukcijske sanacije in ojačitve ter kemijske zaščite konstrukcij.