Sanacije prodorov vode skozi razpoke in druge nepravilnosti, odprava zatekanj, vlage in sanacija hidroizolacij.

Pregledi in sondiranja pohodnih, nepohodnih ter povoznih streh, obdelava tlakov v garažnih hišah in poslovnih objektih.

Izvedba zaščite, preventive in antikorozije armiranih betonov, sanacij poškodb, zaščita vgrajene armature z inhibitorji korozije, injektiranje, repariranje, ojačitev z dolepljenjem kompozitnih sistemov in druge metode ojačevanja konstrukcij ter finalizacija.