Izvajamo strokovne preglede in dela na višin na različnih objektih, kot so:

 • dimniki
 • stolpi
 • antene
 • jezovi
 • oporni zidovi
 • mostovi
 • brvi
 • ravne strehe

Izvajamo strokovne preglede in dela pod vodo na različnih objektih, kot npr.:

 • obale, pomoli, vezi v pristaniščih
 • doki
 • podvodno temeljenje in piloti
 • hidrotehnični objekti
 • pregrade
 • pregledi in sanacije temeljev mostov